Aicina apturēt dabas iznīcināšanu piekrastē

Vides nevalstiskās organizācijas (NVO) nosūtījušas atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām ar aicinājumu apturēt dabas iznīcināšanu piekrastes teritorijā, informēja vides organizāciju pārstāvji.

Vides NVO pieprasa Vides ministram Raimondam Vējonim (ZZS) nekavējoties rīkoties, lai izskaustu piekrastes dabas iznīcināšanu dabas parkā „Pape” un Latvijas piekrastes teritorijā kopumā.

NVO uzskata, ka atbildīgo valsts institūciju bezdarbība ir iemesls pēdējo nedēļu notikumiem, kad cilvēku bezatbildīgas un nekontrolētas darbības rezultātā tika izraisīti divi ugunsgrēki dabas parkā „Pape”.

“Ugunsgrēku postījumi aptver aptuveni 5 ha augsto kāpu lieguma zonā, ES nozīmes NATURA 2000 teritorijā. Šis noziegums un nekontrolētā atpūtnieku darbība visā Latvijas piekrastes teritorijā, kā arī nelikumīgā apbūve kāpu zonā vēlreiz apliecina, ka valstī nav vienotas vides politikas vides jautājumu risināšanā, kas skar piekrastes teritoriju, arī Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bez savas administrācijas, apsaimniekošanu, kontroli un attīstību,” vēstulē sašutumu pauž vides organizāciju pārstāvji.

Tāpat vides NVO uzskata par nepieņemamu, ka Vides ministrija nav izveidojusi vides komunikācijas sistēmu, kā rezultātā plašsaziņas līdzekļos tiek demonstrētas reklāmas ar ugunskuriem un transporta līdzekļiem kāpās, kas tieši aicina iedzīvotājus uz vides normatīvo aktu pārkāpumiem un tiesisko nihilismu un kā rezultātā arī ir noticis minētais noziedzīgais nodarījums dabas parkā „Pape”.

Vides NVO pieprasa Vējonim uzņemties atbildību par izveidojušos situāciju un nekavējoties veikt konkrētus praktiskos pasākumus dabā, īstenojot koordinējošu rīcību un iesaistot pakļautās valsts vides institūcijas, vietējās pašvaldības, policiju u.c., lai izskaustu atpūtnieku nelikumīgo rīcību piekrastes teritorijā, kā arī nekavējoties vērsties pie Radio un TV padomes, lai nākotnē novērstu vides normatīvo aktu pārkāpšanas popularizēšanu plašsaziņas līdzekļos.