Nevalstisko organizāciju aktivitātes Kurzemē

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Eiropas Savienības Phare programmas atbalstīta projekta “Pilsoniskas sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē” ietvaros aicina jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas un praktisku palīdzību nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā.

Konsultāciju tēmas Sabiedrisko organizāciju un apvienību pārreģistrācija Latvijas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši jaunajai likumdošanai par biedrībām un nodibinājumiem. Pārreģistrācija veicama līdz 31.12.2005. Konsultācijas sniegs arī par jaunu organizāciju dibināšanu. Finansējuma pieprasījuma sagatavošana. Sniegs informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem finansējuma saņemšanai, konsultēs un sniegs praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā iesācējiem. Izskatīs un sniegs priekšlikumus jau konkrētu sagatavotu projektu pieteikumu kvalitatīvai uzlabošanai. Informēs par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanas prasībām un īpatnībām, lai piesaistītu finansējumu savas organizācijas darbības aktivitātēm. Grāmatvedības kārtošanas pamatprincipi sabiedriskās organizācijās. Sniegs informāciju par grāmatvedības likuma prasībām, gada pārskatu sagatavošanu, nodokļu atlaidēm, humāno palīdzību kravu saņemšanas kārtību. Sniegs praktisku palīdzību grāmatvedības kārtošanā un gada pārskatu sagatavošanā. Pēc jūsu pieprasījuma organizē bezmaksas izbraukuma seminārus un konsultācijas par iepriekš minētajiem jautājumiem Talsu un Kuldīgas rajonā. Bezmaksas konsultācijas un informāciju var saņemt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: pirmdienās un otrdienās no 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 3291384. Adrese: Talsi, K.Valdemāra iela 17a (kino „Auseklis” ēkas 2. stāvs). Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar partneriem šoruden rīko Sociālā kapitāla klubiņus Talsos, Stendē un Sabilē. 2004./05. sezonas klubiņu tēma – pilsoniskā sabiedrība un sociālais kapitāls. Klubiņu tikšanās ir atvērtas ikvienam cilvēkam. Klubiņos noritēs tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem un interesantiem ļaudīm. Viņi ikdienā darbojas kādā nevalstiskā organizācijā mūspusē vai citviet un ir gatavi pastāstīt par savu darbību un pieredzi. Sociālā kapitāla klubiņi ir turpinājums iepriekš notikušajam un plašu atsaucību guvušajam klubiņam „Talsi Eiropā”. 2003./04. sezonā to apmeklēja vairāk nekā 400 dalībnieku. Šosezon Sociālā kapitāla klubiņi notiks ne vien Talsos, bet sadarbībā ar Stendes aprūpes un sadarbības biedrību „Mežazīle” un Sabiles fondu „Vīnoga” – arī Stendē un Sabilē. Pirmajos Sociālā kapitāla klubiņos iepazīsim Talsu Foto kluba darbību. Klubs dibināts 1999. gadā. Pašlaik tas apvieno 23 fotogrāfus. Foto kluba galvenais uzdevums ir plenēru un foto izstāžu rīkošana, to skaits jau pārsniedz 30, izstādes rīkotas gan Talsos, gan Rīgā. Pēdējais lielākais Talsu Foto kluba īstenotais projekts ir izstāde „Talsi 126”. Sociālā kapitāla klubiņos tiksimies ar Foto kluba vadītāju Uldi Balgu. Paredzama atklāta saruna par slepeniem kadriem, fotomākslas noslēpumu atklāšana, kā arī atšķirīgo un līdzīgo nianšu meklēšana Latvijas un citu tautu fotomākslā. Sociālā kapitāla klubiņi notiks: Stendē 22.XI plkst. 18.00, Sabilē 23.XI plkst. 19.00 Sabiles kultūras namā, 24.XI plkst. 18.00 SSC „Eiromāja” Talsos. Līdz pavasarim iecerētas vēl septiņas klubiņu tikšanās Talsos, Stendē un Sabilē, katra neapšaubāmi izvērtīsies par interesantu diskusiju vakaru, lietderīgu informācijas un pieredzes apmaiņu un kvalitatīvu atpūtu. Tās notiek ar Eiropas Savienības Phare programmas atbalstu projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē” ietvaros. Šo projektu īsteno Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Stendes aprūpes un attīstības biedrību „Mežazīle” un Sabiles fondu „Vīnoga”, tā īstenošanu atbalsta arī Talsu pilsētas dome un Sabiles novada dome.