Sociālais darbinieks nav ne ātrā palīdzība, ne bubulis

Domāju, ka sociālo darbinieku pilsētā varētu būt vēl vairāk. Bet viņi nav ātrā palīdzība. Tie ir cilvēki, kas palīdz konkrētās situācijās, palīdz saprast, kādas problēmas ir konkrētajā ģimenē. Tikai tad, kad cilvēks tās sapratis, palīdzība var dot rezultātus.

Sociālais darbinieks var parādīt ceļu, pa kuru ejams, kā risināt problēmu, bet sava dzīve cilvēkam jāsakārto pašam. Tā ir galvenā doma sociālajā darbā. Un vēl – sociālais darbinieks nav tikai profesija, amats, tā būtībā ir kalpošana cilvēkiem. Jo mūsu dienās daudziem ļaudīm, bērniem, jauniešiem, arī veciem cilvēkiem ļoti pietrūkst mīlestības. Sociālais darbinieks var arī palīdzēt saprast, kur ir tās vietas, kur to atrast, un kāds ir tas veids, kā saņemt mīlestību. Jo cilvēkiem nereti ir vajadzīgs tikai aprunāties.

Mūsu sabiedrība ir ļoti vienaldzīga un steidzīga sabiedrība, kas neredz, kam paskrienam garām. Un pēc tam lasām ar lielu izbrīnu: vecāku atstāts, ieslēgts bērns aiz izsalkuma izlēcis pa logu. Sociālajiem darbiniekiem būtu daudz vieglāk novērst šādas situācijas, ja kaimiņi šādai ģimenei pievērstu vairāk uzmanības un laikus par to ziņotu sociālajiem darbiniekiem.

Savā laikā pilsētā pie namu pārvaldēm bija vairākas bērnu istabas. Tas bija veiksmīgs risinājums, kā bērniem, pusaudžiem atrast vietu, kur izpausties, lai nebūtu jāmeklē tikai labais savos draugos. Tās derētu atjaunot. Un būtu ļoti labi, ja tādā bērnu istabā būtu arī sociālais darbinieks. Bērns ir kā atvērta grāmata, ģimenes problēmas viņa sejiņā un acīs, rīcībā, attieksmē pret vienaudžiem ir kā uz delnas. Šādā bērnu istabā sociālais darbinieks jau laikus ieraudzītu, kas notiek ģimenēs, un palīdzētu ar padomu.

Liela iespēja palīdzēt organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku ir nevalsts organizācijām. Ir organizācijas, kuru ikdienas darbs ir tieši ar jauniešiem. Un tās būtībā pilda funkcijas, ko ikdienā saucam par sociālo palīdzību. NVO ir liela priekšrocība, jo cilvēki tai uzticas. Ja tajā ir zinoši un profesionāli cilvēki, viņi prot palīdzēt. Un viņiem ir laba sadarbība ar Sociālā dienesta cilvēkiem. Bet NVO vienas pašas daudz izdarīt nevar. Tām vajadzīgs pašvaldības atbalsts, lai veidotu šīs bērnu istabas vai pēcskolu pulciņus. Pašlaik pilsētā īsteno labu projektu, kas saucas motivācijas skola. Tajā notiek darbs ar jauniešiem, kuriem dzīvē nav paveicies. Šādiem projektiem būtu jābūt ikdienai. Jo tajos ļaujam jauniešiem sevi apliecināt.

Ģimenēs, kurās ir problēmas, nereti attieksme pret sociālo darbinieku ir negatīva, tajās viņu uztver kā bubuli. Tad man gribas kliegt: “Neviens sociālais darbinieks neiet pie cilvēka, lai gūtu pašlabumu. Iet vienīgi, lai palīdzētu. Tas, vai cilvēks ļauj sev palīdzēt, ir atkarīgs tikai no viņa paša!”

——————

Mēbeles ir svarīgs interjera elements, tāpēc ir būtiski izvēlēties kvalitatīvas un mūsdienīgas mēbeles, kas ilgi kalpos. Šim nolūkam ir lietderīgi apmeklēt mēbeļu salonus, lai atrastu labāko un izdevīgāko piedāvājumu. Tāpat arī pievērsiet uzmanību mēbeļu izmēriem un individualizēšanas iespējām – krāsu un aksesuāru dažādībai. Labas mēbeles ir lielisks ieguldījums!