Veicinās bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimenē

Nodibinājums «Sociālo pakalpojumu aģentūra» sācis īstenot projektu, kura mērķis ir veicināt bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi ģimeniskā vidē, informēja projekta vadītāja Kristīne Veispale.

Ar projektu «Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm» iecerēts veicināt labklājības izaugsmi Latvijā, sekmējot stabilas, profesionālas ģimeniskas aprūpes atbalsta sistēmas izveidi bērniem, kuri zaudējuši vecāku gādību.

Projektā ir pilnveidota atbalsta programma audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Martā darbu ir sākuši četri mobilie atbalsta centri Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Mērķa grupai tiks nodrošinātas individuālas psihologu un sociālo darbinieku konsultācijas, atbalsta grupas, apmācības atbilstoši ģimeņu vajadzībām un mentoru ģimeņu apmācība.

Projekta sadarbības partneri ir Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība «Muna Sāta», Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība «Estere», biedrība «Caritas», Zantes audžuģimeņu biedrība «Pīlādzīts», Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs «Spēlmaņi», bērnu un ģimeņu atbalsta iestāde Norvēģijā.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 28.februārim. Projekta kopējais finansējums 109 985 eiro.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas «NVO fonds» apakšprogramma.