Tallinā notiks konference ‘Forest’, kurā uzstāsies Ziemeļeiropas vadošie nozares eksperti

Šī gada 30. oktobrī Tallinas vēsturiskajā tērauda lietuves “Noblessner” ēkā notiks meža nozarei veltīta starptautiska konference “Forest”, kuras mērķis ir uz faktiem un speciālistu viedokļiem balstīta diskusija un sadarbība.

Konferences dienaskārtībā būs statistikas pārskati, diskusijas par meža un klimata saistību, globālo skatījumu uz mežsaimniecību, tendencēm, vietējām iespējām un attīstību, zinātnieku viedokļi, kā arī debates par politiku un iespējamām izmaiņām.

“Cilvēcei vairs nav daudz laika, lai apturētu klimata izmaiņas. Teju vienīgā nozare pasaulē, kas var piedāvāt risinājumu pašreizējām klimata izmaiņām, ir mežsaimniecība. Konferencē atspēkosim triviālo viedokli, ka mežs ir vien koka karotes, mēbeles un malka. Ne tuvu tam. Mežs ir visa pamatā,” stāsta konferences organizatore Karina Lillemā.

Konferencē un diskusijās par nozares attīstību aicināts piedalīties ikviens, kuru interesē meža apsaimniekošana un nākotnes iespējas, – politiķi, vides aizsardzības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, mežu īpašnieki, mežsaimniecības nozares uzņēmumu pārstāvji, NVO, kuru darbība saistīta ar vides aizsardzību, un visi citi, kuriem rūp vides jautājumi.