No valsts budžeta atbalstīti 87 nevaldības organizāciju projekti 1,3 miljonu eiro vērtībā

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis “NVO fonds 2021” projektu konkursa rezultātus, kura mērķis ir ar dažādu pasākumu palīdzību stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Finansējumu 1 391 000 eiro apmērā no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem, kas ir par aptuveni 300 000 eiro vairāk nekā pērn, saņems 87 nevaldību organizāciju projekti.

Kā skaidro Sabiedrības integrācijas fonds, maksimālais pieejamais finansējums liela apjoma jeb makro projektam šogad ir 30 000 eiro, bet neliela apjoma jeb mikro projektam — 7 000 eiro. Kopumā saņemti 163 nevaldības organizāciju pieteikumi saliedētas sabiedrības projektiem, un to skaits ir līdzīgs kā pērn. No 93 iesniegtajiem makro projektiem atbalstīti 37 jeb 40%, bet mikro kategorijā — no 70 projektiem atbalstīti 50 jeb 70%.

Atbalstītie pieteikumi aptver plašu tēmu loku, tostarp pilsoniskās līdzdalības, bērnu, senioru, cilvēku ar invaliditāti un vides aizsardzības interešu aizstāvības, sabiedrības veselības, kultūras un brīvprātīgā darba veicināšanas iniciatīvas.

“Ja liela apjoma projektu realizācijai tradicionāli biežāk piesakās nevaldības organizācijas, kas darbojas jau vairākus gadus un sevi jau pierādījušas nacionālā mērogā, tad neliela apjoma projektu kategorijā vērojama sīvāka konkurence starp jaunām, sevi pierādīt alkstošām, kā arī mazām un lokālām nevaldības organizācijām. Īpašs prieks par 65 pieteicējiem, kas savas idejas pieteica pirmo reizi un veido 40% no visu pieteicēju kopskaita. Tas nozīmē, ka darbs pie konkursa nolikuma pārstrādes sadarbībā ar nozares ekspertiem ir nesis augļus,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Ņemot vērā nevaldības sektora, kā arī kultūras, labklājības un citu nozaru speciālistu ieteikumus, “NVO fonds 2021” konkursa nolikums ticis pilnveidots tā, lai projektu pieteikumu aizpilde kļūtu vienkāršāka un saprotamāka, ļaujot vairāk koncentrēties uz pieteikumu satura kvalitāti.

Konkursa rezultātus vērtēja komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, divi pārstāvji no Kultūras ministrijas, divi pārstāvji no Valsts kancelejas, viens pārstāvis no Pārresoru koordinācijas centra, kā arī vismaz viens NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts nevaldības sektora pārstāvis. Atvērta konkursa ietvaros tika piesaistīti arī neatkarīgi eksperti no nevaldības organizācijām, kas piedalījās projektu pieteikumu vērtēšanā.

“NVO fonds 2021” konkurss tika izsludināts pērn oktobrī. Pirmo reizi kopš 2016.gada konkurss izsludināts tik laicīgi, lai projektus šogad būtu iespējams realizēt no janvāra līdz novembrim, par aptuveni 5 mēnešiem garākā laika periodā nekā līdz šim.